BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken peuteropvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (uitgebreide procedure)

Vogelwijk
Het brandveilig gebruiken van een peuteropvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (2015-0193-OG01)
Locatie: Leeuwerikstraat 8
Ter inzage tot: 3 maart 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leeuwerikstraat 8  Leiderdorp Nederland