BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning brandveilig in gebruik nemen schoolgebouw voor diverse doeleinden (uitgebreide procedure)

Vogelwijk
Brandveilig in gebruik nemen van een schoolgebouw voor peuteropvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (2015-0193-OG01)
Locatie: Leeuwerikstraat 8
Ter inzage t/m: 27 juli 2016

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Leeuwerikstraat 8  Leiderdorp Nederland