BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning buitenschoolse opvang

Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Bloemerd
Gebruiksvergunning voor buitenschoolse opvang in het nieuwbouwpand van voetbalvereniging RCL (2018-0038-OG01)
Locatie : Bloemerd 2
Ter inzage tot : 9 augustus 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland