BekendmakingTer inzage ontwerp omgevingsvergunning week 17 (2020)

Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Polder Achthoven
Het verbouwen van de rijksmonumentale wagenschuur op het perceel Achthovenerweg 51 tot 2 woningen (beneden-bovenwoning) (kenmerk: Z/18/072236)
Locatie: Achthovenerweg 51
Ter inzage tot: 4 juni 2020
www.Ruimtelijkeplannen.nl IMRO-nummer: NL.IMRO.0547.OVwagenschuur-ON01

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVwagenschuur-ON01

Zienswijzen
Iedereen kan reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning binnen de termijn van tervisielegging (voor 4 juni 2020). De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp.

  • Schriftelijke zienswijzen gericht op het de ontwerpomgevingsvergunning moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning Achthovenerweg 51 - Wagenschuur.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Achthovenerweg 51 - Wagenschuur'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Voor zover gericht op de ontwerpomgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol (zie gegevens hieronder).

Informatie
Voor nadere informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Informatie