BekendmakingTer inzage verleende omgevingsvergunning nieuwbouw loods

Ter inzage verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Achthoven
Nieuwbouw loods met agrarische functie, verbouw jongveestal, wijzigen bestemmingsplan en milieuneutraal veranderen van de inrichting (2017-0041-OG01)
Locatie: Achthovenerweg 41A
Ter inzage tot: 2 november 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Achthovenerweg 41A  Leiderdorp Nederland