BekendmakingTerugvordering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ

Het college heeft op 21 december 2010 de Beleidsregels terugvordering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2011 vastgesteld. Aanleiding voor de vaststelling van deze regels zijn de wetswijzigingen. Door deze wijzigingen heeft de gemeente de bestaande beleidsregels terugvordering WWB aangepast, zodat ze ook voor de WIJ, IOAW en IOAZ van toepassing zijn. Verder zijn deze regels ook aangepast in verband met nieuwe wettelijke regels over incasso van schulden.  De beleidsregels voor terugvordering zullen met ingang van 1 januari 2011 in werking treden. Deze regels kunt u vanaf heden gedurende 6 weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De beleidsregels zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente www.leiderdorp.nl  bij ‘bestuur en organisatie’ en dan onder ‘regelingen/verordeningen’.

Informatie