BekendmakingTijdelijk plaatsen container Hoofdstraat 106

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Oranjewijk

tijdelijk plaatsen van een container en steiger

Locatie                        :           Hoofdstraat 106

Datum ontvangst        :           20 februari 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat  106  Leiderdorp Nederland