BekendmakingTijdelijk plaatsen kraanwagen Kerveltuin 11

Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Voorhof

tijdelijk plaatsen van een kraanwagen

Locatie                        :           Kerveltuin 11

Datum ontvangst        :           7 februari 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kerveltuin 11  Leiderdorp Nederland