BekendmakingToezicht op naleving milieuwetten

Toezicht op naleving milieuwetten Door het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken uit de afzonderlijke wetten gehaald en geïntegreerd  in de Wabo. Dit maakte herziening van eerdere aanwijzingsbesluiten noodzakelijk.  De directeur van de Milieudienst West-Holland; gelet op het bepaalde in artikel 5:10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;gelet op het bepaalde in titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit:De directeur van de Milieudienst West-Holland heeft besloten de ambtenaren in de functie van Milieutechnisch medewerker Vergunningen, Milieutechnisch medewerker Toezicht, Medewerker Handhaving, Teamleider Toezicht, Adviseur Bodem, Medewerker Bodem, Adviseur Milieukwaliteit, Medewerker Milieukwaliteit van de Milieudienst West-Holland te belasten met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland