BekendmakingTrailer BHV trainingen

Aangevraagd

Buitenhof

Voor het plaatsen van een trailer ten behoeve van BedrijfsHulpVerlener trainingen op het parkeer terrein voor de Ommedijk door Activite op de volgende data:

  • woensdag 13 maart 2013
  • maandag 22 april 2013
  • maandag 27 mei 2013
  • woensdag 12 juni 2013
  • donderdag 27 juni 2013

Locatie: Ommedijk
Datum ontvangst: 22 november 2012

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Ommedijk   Leiderdorp Nederland