BekendmakingUitbouwen schuur

Aangevraagd (reguliere procedure)

Binnenhof

Uitbouwen van een schuur over de gehele breedte van het erf

Locatie: Muzenlaan 190 Leiderdorp
Datum ontvangst: 21 mei 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Muzenlaan 190  Leiderdorp Nederland