BekendmakingUitbouwen van een schuur

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Buitenhof

Uitbouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding

Locatie: Muzenlaan 190
Datum besluit: 12 november 2013
Bezwaar t/m: 26 december 2013

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 21 november 2013 tot en met 2 januari 2014, tenzij anders vermeld.

 

Informatie