BekendmakingUitbouwen zijgevel

Aangevraagde omgevingsvergunning(reguliere procedure)

Ouderzorg

Uitbouwen van de zijgevel van de woning (2014-0196-OG01)

Locatie: Kasteelhof 11
Datum ontvangst: 12 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Kasteelhof 11  Leiderdorp Nederland