BekendmakingUitbreiding schoolgebouw met één lokaal

Aangevraagde omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Binnenhof

Brandveilig gebruiken van een bestaand schoolgebouw ten behoeve van de te realiseren uitbreiding met één lokaal

Locatie: Van Alphenplein 6
Datum ontvangst: 24 augustus 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Alphenplein 6  Leiderdorp Nederland