BekendmakingUitbreiding woning en plaatsen dakkapellen Zijloordkade 19

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Zijlkwartier

Uitbreiding woning aan de zijgevel en het plaatsen van 2 dakkapellen

Locatie                        :           Zijloordkade 19

Datum ontvangst        :           30 maart 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijloordkade 19  Leiderdorp Nederland