BekendmakingUitdelen haring en Corenwijn

Aangevraagde APV vergunning

Winkelhof

Het uitdelen van haring en het schenken van proefglaasjes Corenwijn, opgeluisterd door het Spakenburgs Visserskoor op 14 juni 2014 van 12.00 tot 16.00 uur
Locatie: winkelcentrum Winkelhof
Datum aanvraag: 8 april 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie