BekendmakingUitspraak Raad van State bestemmingsplan Lage Zijde

Op 8 juli 2013 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. vastgesteld. Tegen deze vaststelling is beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) deed hierover op 20 augustus 2014 uitspraak.

In die uitspraak heeft de AbRvS de gemeente opgedragen in het vastgestelde plan artikel 3, lid 3.3. onder 3.3.2 van de planregels (afwijkingsbevoegdheid tot 80%) te laten vervallen. In het opnieuw gepubliceerde bestemmingsplan is deze aanpassing verwerkt. Daarmee is het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. definitief het geldende bestemmingsplan. Tegen deze aanpassing staat geen beroep open.

Stukken ter inzage

U kunt het bestemmingsplan Lage Zijde e.o. (planID: NL.IMRO.0547.BPlagezijde-VG02) en de uitspraak van de Raad van State (planID: NL.IMRO.0547.BPlagezijde-GU01) inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks, bereikbaar via mhendriks@leiderdorp.nl of telefonisch op werkdagen tot 15.00 uur via (071) 545 85 36.

 

Informatie