BekendmakingUitvoeren van de baggerwerkzaamheden

Aangevraagd (reguliere procedure)

Zijlkwartier

Uitvoeren van de baggerwerkzaamheden

Locatie: Splinterlaan 126
Datum ontvangst: 12 september 2013

Informatie