BekendmakingUitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Verleende APV vergunningen

Binnenhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: nabij Eduard van Beinumsingel 12
Datum besluit: 2 juni 2014

Winkelhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: nabij Karolusgulden 19
Datum besluit: 2 juni 2014

Oranjewijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Wilgenpark 12
Datum besluit: 2 juni 2014

Achthoven

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen
Locatie: Ruigekade 12
Datum besluit: 2 juni 2014

Doeskwartier

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: Vegmolaan 35
Datum besluit: 2 juni 2014

 

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 3 juni 2014 tot en met 15 juli 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

Informatie