BekendmakingUitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Verleende APV vergunningen

Kerkwijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Locatie: Koningstraat, Resedastraat
Datum besluit: 10 januari 2014

Ouderzorg

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Locatie: Brittenburg nabij nummer 46
Datum besluit: 10 januari 2014

Binnenhof

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Locatie: Gallaslaan nabij nummer 7
Datum besluit: 10 januari 2014

Kerkwijk

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen

Locatie: Hoofdstraat nabij nummer 38b
Datum besluit: 10 januari 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 januari tot en met 26 februari 2014, tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie