BekendmakingUitvoering werkzaamheden kabels

Verleende APV vergunning

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en of leidingen

Locatie: Vronkenlaan
Datum besluit: 5 november 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 5 november 2014 tot en met 18 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie