BekendmakingUitvoering werkzaamheden kabels

Verleende APV vergunning

Baanderij

Uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

Locatie: Lijnbaan
Datum besluit: 6 november 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt 6 november tot en met 18 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Lijnbaan   Leiderdorp Nederland