BekendmakingVaststelling beleidsregels Verhaal WWB 2011

Het college heeft op 28 december 2010 de Beleidsregels Verhaal WWB 2011 vastgesteld. Aanleiding voor de vaststelling van deze regels is de Wet investeren in jongeren(WIJ). Per 1 oktober 2009 is deze Wet ingegaan. Hierin is geregeld dat een inkomensvoorziening in het kader van deze wet kan worden verhaald op grond de verhaalsartikelen in de WWB. In Leiderdorp waren de beleidsregels voor Verhaal alleen voor WWB vastgelegd en niet voor de WIJ. Het college heeft daarom besloten om de Beleidsregels verhaal WWB 2011 in werking te laten treden, zodat de bestaande uitvoeringspraktijk op het gebied van verhaal van bijstand kan worden vastgelegd, alsmede van toepassing kan worden verklaard voor de Wet investeren in jongeren (WIJ). De beleidsregels voor Verhaal zullen met ingang van 1 januari 2011 in werking treden. Deze regels kunt u vanaf heden gedurende 6 weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De beleidsregels zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente www.leiderdorp.nl bij ‘bestuur en organisatie’ en dan onder ‘regelingen/verordeningen’.

Informatie