BekendmakingVaststelling Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Vaststelling Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften  

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2012 de volgende verordening vastgesteld: Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp 2011. De verordening voorziet in de taken en bevoegdheden van de onafhankelijke commissie ter behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Leiderdorps Weekblad.

De verordening ligt gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het  gemeentehuis. Tegen betaling van leges kan op verzoek een afschrift van de verordening worden verkregen. De verordening is ook in te zien op www.leiderdorp.nl, doorklikken op www.overheid.nl  of doorklikken op Raadsinformatie en Vergaderingen Raad.

 

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op     Nederland