BekendmakingVeleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen, verleend (reguliere procedure)

Voorhof
Het plaatsen van een dakopbouw (Z/19/073465)
Locatie: Kerveltuin 7
Datum besluit: 21 maart 2019

Kerkwijk
Het plaatsen van een dakopbouw (Z/18/072882)
Locatie: Kastanjelaan 9
Datum besluit: 25 maart 2019

Het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning (Z/19/074551)
Locatie: Lindelaan 25
Datum besluit: 25 maart 2019

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning.

Informatie