BekendmakingVellen beuk

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Rectificatie

Voorhof

Vellen van 1 beuk (dunning; teveel bomen op een kleine plek), geen herplant (2015-0011-OG01)

Locatie: Waterbieskreek 34
Datum aanvraag: 27 januari 2015

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie