BekendmakingVellen bomen

Aangevraagde omgevingsvergunningenĀ (reguliere procedure)

Buitenhof

Vellen van een meidoorn (groeit scheef over rijbaan), geen herplant

Locatie: Van Geerstraat 1
Datum ontvangst: 31 oktober 2013

Zijlkwartier

Vellen van een meelbes (dode kroon), geen herplant

Locatie: Schepenstraat 7
Datum ontvangst: 5 november 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van Geerstraat   Leiderdorp Nederland en op Schepenstraat 7  Leiderdorp Nederland