BekendmakingVellen bomen, plaatsen mobiele kraan, aanleggen uitweg

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Vogelwijk

Vellen van 28 esdoorns en 6 rode kerspruimen ( renovatie groen in betreffend gebied, bomen verkeren in slechte conditie), herplant zal in samenspraak met omwonenden worden vastgesteld (2014-0187-OG01)

Locatie: Laan van Ouderzorg, van Poelgeestlaan en Vronkenlaan
Datum aanvraag: 30 oktober 2014

 

Plaatsen mobiele kraan (2014-0188-OG01)

Locatie: Leeuwerikstraat 5
Datum aanvraag: 31 oktober 2014

 

Winkelhof

Plaatsen mobiele kraan (2014-0191-OG01)

Locatie: Heinsiuslaan 10
Datum aanvraag: 4 november 2014

 

Elizabethhof

Aanleggen uitweg (2014-0192-OG01)

Locatie: Persant Snoepweg 4
Datum aanvraag: 5 november 2014

 

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie