BekendmakingVellen bomen

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Binnenhof

Vellen van 7 esdoorns, 2 eiken en een es (dunning, 6 bomen verkeren in slechte conditie), geen herplant (2014-0198-OG01)

Locatie: groenvakken ter hoogte van Gallaslaan / Oltmansdreef
Datum ontvangst: 13 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie