BekendmakingVellen bomen

Aangevraagde omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Bospoort

Vellen van 52 bomen voor de herinrichting van het terrein

Locatie: Persant Snoepweg 12
Datum ontvangst: 21 november 2013

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Persantsnoepweg 12  Leiderdorp Nederland