BekendmakingVellen bomen Buitenhof

Verleende omgevingsvergunningen

Buitenhof

Vellen van 69 bomen (diverse soorten) om werkzaamheden in de straat mogelijk te maken, herplant 69 bomen (soort nader te bepalen) (2014-0201-OG01)

Locatie: Muzenlaan
Datum besluit: 8 januari 2015
Bezwaar t/m: 21 februari 2015

 

Plaatsen van een dakkapel op de achtergevel direct aan de bouwmuur (2014-0209-OG01)
Locatie: Muzenlaan 72
Datum besluit: 13 januari 2015

 

Vellen van 32 bomen (diverse soorten) i.v.m. een dunning; daarnaast verkeert een deel van de bomen in slechte conditie. Herplant 8 wilgen, 3 lijsterbessen en een zoete kers(2014-0230-OG01)

Locatie: Guus Kuyerzijde
Datum besluit: 13 januari 2015

 

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 januari tot en met 26 februari 2015 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie