BekendmakingVellen diverse bomen

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Vogelwijk

Vellen van een meidoorn (einde levenscyclus bereikt), geen herplant
Locatie: nabij het adres Wilddreef 2 / 2a
Datum besluit: 17 december 2013

Oranjewijk

Vellen van een meidoorn (einde levenscyclus bereikt), geen herplant
Locatie: nabij het adres Mauritssingel 27
Datum besluit: 17 december 2013

Binnenhof

Vellen van een plataan (onstabiele kroon), herplant een kers
Locatie: Van Lennepdreef  t.o. 46
Datum besluit: 17 december 2013

Bloemerd

Vellen van zeventig bomen  (onderhoud 2e ronde fase 4, ruimte geven aan overige beplanting), herplant twee bomen (soort nader te bepalen)
Locatie: Bloemerd t.h.v. veld 6 R.C.L.
Datum besluit: 12 december 2013
Bezwaar t/m: 24 januari 2014

Leyhof

Kandelaberen van een wilg ( kans op uitscheuren aanhechtingen takken)
Locatie: Brugwacht 98
Datum besluit: 18 december 2013

Zijlkwartier

Vellen van een meelbes (kroon voor groot gedeelte dood), geen herplant
Locatie: Schepenstraat 7
Datum besluit: 17 december 2013

Kerkwijk

Vellen van een meelbes (veroorzaakt verkeershinder door scheefgroei), geen herplant

Locatie: nabij het adres Van Geerstraat 1
Datum besluit: 17 december 2013

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 18 december 2013 tot en met 29 januari 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie