BekendmakingVellen diverse bomen Houtkamp

Aangevraagde omgevingsvergunning

Houtkamp

Vellen van 6 populieren, 5 eiken, 3 essen en een kastanjeboom (dunning), geen herplant (2014-0231-OG01)

Locatie: park de Houtkamp
Datum ontvangst: 11 december 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie