BekendmakingVellen paardenkastanjeboom

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Voorhof

Vellen van een paardenkastanjeboom  (heeft kastanjebloedingsziekte), geen herplant (2014-0169-OG01)

Locatie: Fluitekruidzoom 1
Datum besluit: 11 november 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 13 november tot en met 25 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Fluitekruidzoom 1  Leiderdorp Nederland