BekendmakingVellen van 32 bomen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Buitenhof

Vellen van 32 bomen (diverse soorten, dunning), herplant 12 bomen (diverse soorten) (2014-0227-OG01)

Locatie: Guus Kuyerzijde, Godfried Bomanszijde, W.F. Hermanszijde
Datum ontvangst: 11 december 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie