BekendmakingVellen van 3 wilgen en een populier

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)  

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunning: 

Wijk Zijlkwartier

Vellen van 3 wilgen en een populier (herinrichting gebied, verlaging grondwaterstand), herplant 4 bomen (soort in samenspraak met omwonenden bepalen) (2014-0214-OG01)

Locatie: Zijloordkade
Datum besluit : 15 januari 2015

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 januari 2015 tot en met 27 februari 2015.
Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijloordkade  2352AC Leiderdorp Nederland