BekendmakingVellen van 56 bomen

Aangevraagde omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Bloemerd

Vellen van 56 bomen (dunning bosplantsoen; tevens verkeren 12 bomen in slechte conditie), herplant 4 bomen (soort nader te bepalen)
Locatie: park de Bloemerd
Datum ontvangst: 2 oktober 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie