BekendmakingVellen van 7 sierperen, herplant 7 valse christusdoorns

Wijk Buitenhof

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)  

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunning: 

Vellen van 7 sierperen (matige conditie, ophoging bestrating), herplant 7 valse christusdoorns (2014-0219-OG01)

Locatie: Annie M.G. Schmidtstraat
Datum besluit : 15 januari 2015

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 januari 2015 tot en met 27 februari 2015.
Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Annie M.G. Schmidtstraat   Leiderdorp Nederland