BekendmakingVellen van bomen

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Bloemerd

Vellen van tien bomen (overige beplanting ruimte geven om tot volle wasdom te komen), geen herplant

Locatie: volkstuinen in park de Bloemerd
Datum aanvraag: 19 december 2013

Buitenhof

Vellen van dertig bomen (overige beplanting ruimte geven om tot volle wasdom te komen), herplant vijf bomen (soort nader te bepalen)

Locatie: vijver Buitenhoflaan
Datum aanvraag: 18 december 2013

Informatie