BekendmakingVellen van bomen

Verleende omgevingsvergunningen

Kerkwijk

Deel I

Vellen van 9 bomen (4 esdoorns, 1 iep, 1 es, 2 vogelkersen en een eik) Bomen moeten wijken om overige beplanting de ruimte te geven om tot volle wasdom te komen, de iep wordt geveld i.v.m. iepenziekte. Herplant 3 Japanse notenbomen

Locatie: ter hoogte van Berkenkade 22 t/m 38
Datum besluit: 15 januari 2014
Bezwaar t/m: 28 februari 2014

Deel II

Vellen van 40 bomen ( 5 esdoorns, 25 iepen, 2 essen, 4 beuken, 1 berk, 1 lijsterbes en 2 eiken) Bomen moeten wijken om de achterblijvende beplanting de ruimte te geven om tot volle wasdom te komen, die iepen worden geveld i.v.m. de iepenziekte. Herplant 6 ruwe berken.

Locatie: ter hoogte van Berkenkade 7 t/m 21
Datum besluit: 16 januari 2014
Bezwaar t/m; 29 februari 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 22 januari tot en met 5 maart 2014 tenzij anders vermeld.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Berkenkade   Leiderdorp Nederland