BekendmakingVellen van bomen

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kerkwijk

Vellen van een populier (dunning, verdringt naastgelegen eik), geen herplant ( 2014-0086-OG01)
Locatie: Hoogmadeseweg, nabij begraafplaats
Datum aanvraag: 4 juni 2014

 

Vellen van twee dode zwarte berken, herplant een vogelkers ( 2014-0087-OG01)
Locatie: Berkenkade t.h.v. nummer 17
Datum aanvraag: 4 juni 2014

 

 

Informatie