BekendmakingVellen van bomen

Aangevraagde omgevingsvergunning 

Zijlkwartier

Vellen van een zeven treurkersen (herinrichting gebied), herplant vijf bomen (soort nader te bepalen) (2014-0113-OG01)
Locatie: Splinterlaan 41 – 87
Datum ontvangst: 3 juli 2014

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie