BekendmakingVellen van bomen

Noodkap
Het vellen van 2 paardenkastanjebomen staande ter hoogte van Oltmansdreef 25 – 31. De bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte, hierdoor kunnen er grote takken van de bomen afbreken; de bomen vormen hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid

Informatie