BekendmakingVellen van bomen Achthoven

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Achthoven

Vellen van een dode paardenkastanje, herplant een iep(2014-0217-OG01)

Locatie: Achthovenerweg 2C
Datum besluit: 13 januari 2015

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 januari tot en met 26 februari 2015 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie