BekendmakingVellen van bomen en herplant

Aangevraagd omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Zijlkwartier

Vellen van 10 meidoorns en 8 meelbessen ( bomen moeten wijken door vervanging waterleiding en herinrichting gebied), herplant 18 bomen ( soort nader te bepalen) (2014-0200-OG01)

Locatie: Steenbakkerslaan
Datum ontvangst: 17 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Steenbakkerslaan   Leiderdorp Nederland