BekendmakingVellen van bomen en herplant

Aangevraagde omgevingsvergunningĀ (reguliere procedure)

Buitenhof

Vellen van 69 bomen (worden vervangen i.v.m. groot onderhoud Muzenlaan), herplant 69 bomen (soort nader te bepalen) (2014-0201-OG01)

Locatie: Muzenlaan
Datum ontvangst: 19 november 2014

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Muzenlaan   Leiderdorp Nederland