BekendmakingVentvergunning NUON

Verleende APV vergunning

Heel Leiderdorp
Een ventvergunning voor een promotiecampagne voor NUON
Locatie: heel Leiderdorp
Datum besluit: 27 oktober 2014
Bezwaar t/m: 10 oktober 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 29 oktober tot en met 11 december 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie