BekendmakingVentvergunning verkopen schepijs

Aangevraagde APV vergunning

Heel Leiderdorp

Ventvergunning voor het verkopen van schepijs

Locatie: geheel Leiderdorp
Datum ontvangst: 27 november 2013

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Informatie