BekendmakingVentvergunning werven KWF

Aangevraagde APV vergunning

Winkelhof

Een ventvergunning voor het werven van donateurs door WFM People voor KWF op 5 dagen in 2015

Locatie: Plein Statendaalder|
datum aanvraag: 17 december 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in.

Informatie