BekendmakingVeranderen naar een onbemand tankstation Engelendaal 2

Aangevraagde omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

Winkelhof

Veranderen naar een onbemand tankstation (legaliseren milieu-inrichting)

Locatie                        :           Engelendaal 2

Datum ontvangst        :           30 maart 2012

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Engelendaal 2  Leiderdorp Nederland